peace of mind
UPHOFF Financieel Maatwerk
Leidse Schouw 2
2408 AE Alphen aan den Rijn
0172-782120
info@ufm.nu

Wilt u meer weten of vrijblijvend in gesprek gaan?
Bel gerust, dan nemen wij uw wensen en vragen door,
onder het genot van een vers kopje koffie of thee.0172-782120

Nieuwsbrieven en blogs

DGA-Nieuws 2016-3

Geplaatst op 02-07-16

Afschaffing pensioenopbouw in eigen beheer

Europese Erfrechtverordening

Geplaatst op 17-07-15

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing zijn op de vraag welk recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen. Deze verordening zal van kracht zijn in de hele EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Seminar 'De ondernemer: de juiste focus op het privébelang'

Geplaatst op 09-03-15

Voor u als ondernemer is het belangrijk om steeds de goede vragen te stellen. Het antwoord op die vragen leidt immers tot het maken van de juiste afweging en het maken van de juiste keuzes, en dat is altijd maatwerk. Of het nu gaat om de inhoud van uw samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden, het inrichten van uw testament of uw oudedagsvoorzieningen: als u de financieel-juridische gevolgen hiervan niet kent, is een verkeerde beslissing snel genomen. Het is daarom belangrijk dat u die gevolgen goed overziet.

Lenen van uw BV: dubbel voordeel mogelijk

Geplaatst op 17-02-15

U heeft een hypotheek bij de bank op uw woonhuis en het liefst zou u deze aflossen. Het geld voor de aflossing zit echter in uw BV. Wat is handig?
Stad3
Stel u heeft een hypotheek van € 165.000. Het rentepercentage is 4%. De WOZ-waarde van uw woonhuis is € 450.000. Uw BV heeft € 220.000 op de bankrekening staan. Hierop wordt door de bank een rente vergoed van 1,2% per jaar. U betaalt per jaar € 6.600 aan de bank en de bank vergoed per jaar € 2.640 aan uw BV. Per saldo € 3.960 winst voor de bank, terwijl de bank per saldo geld aan u schuldig is! Het lijkt verstandig om te gaan aflossen met het geld van de BV, maar hoe komt u aan het geld van de BV.

U kunt het benodigde geld voor de aflossing van uw hypotheek door uw BV als dividend aan uzelf laten uitkeren. Daarbij moet u opletten dat u voldoet aan de dividendtoets. Heeft uw BV een pensioenverplichting dan is de kans groot, dat u niet eens dividend mag uitkeren. Voldoet u wel aan de dividendtoets, dan houdt de BV 15% dividendbelasting in en daarnaast betaalt u in privé 10% inkomstenbelasting. Wilt u dus netto € 165.000 overhouden voor de aflossing, dan moet de BV € 220.000 dividend uitkeren. De belastingheffing is dan € 33.000 dividendbelasting en € 22.000 inkomstenbelasting. De BV keert in dit geval € 198.000 aan u uit en betaalt € 33.000 aan de belastingdienst. Van deze € 198.000 betaalt u € 22.000 inkomstenbelasting en met het restant lost u de hypotheek af. Na deze transacties heeft de BV geen geld meer op de bankrekening en heeft u geen hypotheek meer. De belastingdienst heeft € 55.000 geïnd.

Een aantrekkelijk alternatief is om de aflossing te lenen bij uw BV. De BV maakt € 165.000 over naar uw bank en vanaf dat moment heeft u een schuld aan uw BV. U heeft dan een hypotheekschuld aan uw BV en de BV heeft voor hetzelfde bedrag een vordering op u en bovendien nog € 55.000 op de bankrekening. Immers, bij deze constructie is er geen belasting verschuldigd, omdat u het benodigde geld leent van uw BV. De BV moet aan u een zakelijke rente in rekening brengen. Deze is bij u fiscaal aftrekbaar tegen maximaal 51%. De rente die de BV van u ontvangt u belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van normaliter 20%. Als dit bedrag uit de BV wordt gehaald middels dividend of verkoop bent u nog eens 25% inkostenbelasting verschuldigd over de uitkering. Door deze verschillen  in tarief is het aantrekkelijk de rente hoger vast te stellen dan de bank nu doet. Zolang de rente en de leningvoorwaarden zakelijk zijn, zal de fiscus er niet veel tegen kunnen beginnen.

Met deze constructie slaat u twee vliegen in een klap. De marge die normaal gesproken bij de bank terecht houdt u in uw eigen zak. Bovendien bespaart u belasting door de hypotheek in stand te laten. Hoe groot de daadwerkelijke besparing is hangt heel erg af van de hoogte van uw hypotheek in verhouding tot de WOZ-waarde van uw woonhuis.

Afkoop goudenhanddruk stamrecht 2014 interessant?

Geplaatst op 09-04-14

 

Schatkist  

 

Toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit blijft boeiend

Geplaatst op 25-03-14

Wanneer u een erfenis of schenking ontvangt dan bent u daarover erf- of schenkbelasting verschuldigd. De vrijstelling varieert in veel gevallen tussen € 0 en € 20.000. Bestaat uw erfdeel of schenking echter uit ondernemingsvermogen, dan geldt een veel hogere vrijstelling van € 1.045.611 plus 83% van de waarde boven dat bedrag. Dit is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.